Radno vrijeme

Stojimo Vam na raspolaganju u toku našeg radnog vremena. Molimo Vas da zakažete sastanak.

 

Ponedjeljak - petak: 8:00 - 17:00

Subota: 9:00 - 14:00

Okrenite naš broj

Tel: +387 65 339 777

Zatražite ponudu

Tražite kvalitetnog i pouzdanog partnera za Vaš naredni projekat?

Pošaljite nam poruku:

 

Centrala - Banja Luka

Dr. M.Stojanovića 14

78000 Banja Luka

Tel: +387 65 339 777

Fax: +387 51

 

Predstavništvo u Njemačkoj

Benzstrasse 9

61352 Bad Homburg

Deutschland

Tel:

Fax;

 

 

 

Jezik / Language / Sprache:

Srpski

English

Deutsche

Radno vrijeme

Stojimo Vam na raspolaganju u toku našeg radnog vremena. Molimo Vas da zakažete sastanak.

 

Ponedjeljak - petak: 8:00 - 17:00

Subota: 9:00 - 14:00

Okrenite naš broj

Tel: +387 65 339 777

Zatražite ponudu

Tražite kvalitetnog i pouzdanog partnera za Vaš naredni projekat?

Pošaljite nam poruku:

 

Centrala - Banja Luka

Dr. M.Stojanovića 14

78000 Banja Luka

Tel: +387 65 339 777

Fax: +387 51

 

Predstavništvo u Njemačkoj

Benzstrasse 9

61352 Bad Homburg

Deutschland

Tel:

Fax;

 

 

 

BOffX sistemi

BOffX je modularni off-grid kontejnerski sistem, namijenjen za potrebe boravka i rada ljudi u udaljenim okruženjima u kojima ne postoji mogućnost priključenja na strujnu i vodovodnu mrežu.

Kombinujući osam modula formiraju se pojedinačni manji smještajni kapaciteti ili kontejnerska naselja. Svaki modul posjeduje sopstvene podesive solarne panele, kao i sistem baterija, koji mu omogućavaju prikupljanje i skladištenje energije potrebne za rad.

Za više informacija, kliknite na naziv modula:

LivingEnergy modul - LE

LivingEnergy modul sadrži oko 9 m2 klimatizovanog prostora, koji može da se koristi kao radni prostor ili prostor za stanovanje. Modul ima ulazna vrata, prozore sa niskom emisijom i sve ostale sadržaje neophodnih za ugodan boravak i rad.

Modul ima mali pogon koji solarnu energiju transformiše u električnu, kao i priključak za napajanje do 3.000 W, koji se može koristiti za napajanje uređaja kao što su računari, rasvjeta, ultrazvuk, EEG, manje laboratorije i sl.

Takođe, modul posjeduje baterije, za situacije nedovoljnog broja sunčanih sati u toku dana, koji omogućava nesmetano funkcionisanje uređaja do 36 sati bez sunca. Takođe, sistem može da funkcioniše tokom oblačnih perioda sa smanjenom količinom akumulirane energije u baterijama.

Solarni panel modula sastoji se od 18 solarnih ćelija, ukupne površine oko 30 m2. Solarne ćelije mogu da se sklapaju, za potrebe transporta.

 

ColdRoomEnergy modul - CE

ColdRoomEnergy modul sadrži oko 15 m3 rashladnog prostora, sa temperaturom u rasponu između 0 i 5 stepeni Celzijusa, pogodnog za skladištenje hrane i lijekova.

Modul se sastoji od malog pogona koji solarnu energiju transformiše u električnu, rashladne jedinice, kao i hladnjače, sa korisnom zapreminom od 15 m3. Samoodrživa hladnjača može neprestano održavati temperaturu od 0 stepeni Celzijusa, bez eksternog izvora energije i bez održavanja.

Modul posjeduje baterije, za situacije nedovoljnog broja sunčanih sati u toku dana, koji omogućava nesmetano napajanje do 36 sati bez sunca. Takođe, sistem može da funkcioniše tokom oblačnih perioda sa smanjenom količinom akumulirane energije u baterijama.

Solarni panel modula sastoji se od 18 solarnih ćelija, ukupne površine oko 30 m2. Solarne ćelije mogu da se sklapaju, za potrebe transporta.

MedicalEnergy modul - ME

MedicalEnergy modul sadrži oko 9 m2 klimatizovanog prostora, za različite namjene, kao što je ambulanta, sobe za pregled, dijagnostiku i liječenje. Modul ima ulazna vrata, prozore sa niskom emisijom i sve ostale sadržaje neophodnih za ugodan rad.

Modul ima mali pogon koji solarnu energiju transformiše u električnu, kao i priključak za napajanje do 3.000 W, koji se može koristiti za napajanje uređaja kao što su računari, rasvjeta, ultrazvuk, EEG, manje laboratorije i sl.

Modul posjeduje baterije, za situacije nedovoljnog broja sunčanih sati u toku dana, koji omogućava nesmetano funkcionisanje uređaja do 36 sati bez sunca. Takođe, sistem može da funkcioniše tokom oblačnih perioda sa smanjenom količinom akumulirane energije u baterijama.

Solarni panel modula sastoji se od 18 solarnih ćelija, ukupne površine oko 30 m2. Solarne ćelije mogu da se sklapaju, za potrebe transporta.

LivingRoom modul - LR

LivingRoom modul sadrži oko 11 m2 klimatizovanog prostora za stanovanje, rad i sl. Modul ima ulazna vrata, prozore sa niskom emisijom i sve ostale sadržaje neophodnih za ugodan boravak i rad.

Modul se sastoji od klimatizovanih i izolovanih jedinica i mora biti kombinovan sa energetskim (Energy) modulom. U zavisnosti od veličine energetskog modula, pored klimatizacije može posjedovati i priključak za napajanje od 3.000 W do 30.000 W, koji se može koristiti za napajanje uređaja kao što su računari, rasvjeta, ultrazvuk, EEG, male laboratorije i sl.

Ovaj modul koristi baterije energetskog modula, za situacije nedovoljnog broja sunčanih sati u toku dana. U zavisnosti od veličine energetskog modula, ovaj modul može da nesmetano da funkcioniše i do 5 dana bez sunca. Takođe, sistem može da funkcioniše tokom oblačnih perioda sa smanjenom količinom akumulirane energije u baterijama.

Više energetskih modula može biti kombinovano sa jednim Living modulom, čime se povećava snaga i samoodrživost. Takođe, više Living modula može biti kombinovano sa jednim energetskim modulom

Solarni panel modula sastoji se od 18 solarnih ćelija, ukupne površine oko 30 m2. Solarne ćelije mogu da se sklapaju, za potrebe transporta.

ColdRoom modul - CR

ColdRoom modul sadrži oko 18 m3 rashladnog prostora, sa temperaturom u rasponu između 0 i 5 stepeni Celzijusa, pogodnog za skladištenje hrane i lijekova.

Modul se sastoji od rashladnih jedinica i mora biti kombinovan sa energetskim (Energy) modulom. Ovaj modul koristi baterije energetskog modula, za nesmetano snabdijevanje energijom u situacijama nedovoljnog broja sunčanih sati u toku dana. U zavisnosti od veličine energetskog modula, ovaj modul može da nesmetano da funkcioniše do 36 sati bez sunca. Takođe, sistem može da funkcioniše tokom oblačnih perioda sa smanjenom količinom akumulirane energije u baterijama.

Više energetskih modula može biti kombinovano sa jednim ColdRoom modulom, čime se povećava snaga i samoodrživost. Takođe, više ColdRoom modula može biti kombinovano sa jednim energetskim modulom.

Solarni panel modula sastoji se od 18 solarnih ćelija, ukupne površine oko 30 m2. Solarne ćelije mogu da se sklapaju, za potrebe transporta.

SubZero modul - SZ

SubZero modul sadrži oko 20 m3 rashladnog prostora, sa temperaturom u rasponu od 0 do -20 stepeni Celzijusa, pogodnog za skladištenje zamrznute hrane, kao i lijekova koji zahtijevaju niže temperature skladištenja.

Modul se sastoji od rashladnih jedinica i mora biti kombinovan sa energetskim (Energy) modulom. Ovaj modul koristi baterije energetskog modula, za nesmetano snabdijevanje energijom u situacijama nedovoljnog broja sunčanih sati u toku dana. U zavisnosti od veličine energetskog modula, ovaj modul može da nesmetano da funkcioniše do 3 dana bez sunca. Takođe, sistem može da funkcioniše tokom oblačnih perioda sa smanjenom količinom akumulirane energije u baterijama.

Samoodrživa hladnjača može neprestano održavati temperaturu od -20 stepeni Celzijusa, bez eksternog izvora energije i bez održavanja.

Više energetskih modula može biti kombinovano sa jednim SubZero modulom, čime se povećava snaga i samoodrživost. Takođe, više SubZero modula može biti kombinovano sa jednim energetskim modulom.

Solarni panel modula sastoji se od 18 solarnih ćelija, ukupne površine oko 30 m2. Solarne ćelije mogu da se sklapaju, za potrebe transporta.

Medical modul - M

Medical modul sadrži oko 11 m2 klimatizovanog prostora, za ambulantu, medicinske sobe i sl. Modul ima ulazna vrata, prozore sa niskom emisijom i sve ostale sadržaje neophodnih za ugodan rad.

Modul se sastoji od klimatizovanih i izolovanih jedinica i mora biti kombinovan sa energetskim (Energy) modulom. U zavisnosti od veličine energetskog modula, pored klimatizacije može posjedovati i priključak za napajanje od 3.000 W do 30.000 W, koji se može koristiti za napajanje uređaja kao što su računari, rasvjeta, ultrazvuk, EEG, male laboratorije i sl.

Ovaj modul koristi baterije energetskog modula, za nesmetano snabdijevanje energijom u situacijama nedovoljnog broja sunčanih sati u toku dana. U zavisnosti od veličine energetskog modula, ovaj modul može da nesmetano da funkcioniše do 5 dana bez sunca. Takođe, sistem može da funkcioniše tokom oblačnih perioda sa smanjenom količinom akumulirane energije u baterijama.

Više energetskih modula može biti kombinovano sa jednim Medical modulom, čime se povećava snaga i samoodrživost. Takođe, više Medical modula može biti kombinovano sa jednim energetskim modulom

Solarni panel modula sastoji se od 18 solarnih ćelija, ukupne površine oko 30 m2. Solarne ćelije mogu da se sklapaju, za potrebe transporta.

Energy modul – E

Energy modul sastoji se samo od baterije i dodatne opreme neophodne za proizvodnju jednosmjerne monofazne struje napona 220 V (E1 modul). Moguća je i proizvodnja jednosmjerne trofazne struje napona 380 V (E3 modul).

Veličina modula zavisi od broja baterija i može da varira od 6.400Ah/6V do 38.400Ah/6V. Baterije mogu da proizvedu od 5.000 kVA do 30.000 kVA električne energije po jednom Energy modulu, u zavisnosti od broja modula sa solarnim panelima koji su s njim povezani. Energy moduli mogu se kombinovati sa SubZero modulima, kao i sa Living modulima.

Solarni panel modula sastoji se od 18 solarnih ćelija, ukupne površine oko 30 m2. Solarne ćelije mogu da se sklapaju, za potrebe transporta.

Tehničke specifikacije modula

Modul Vanjske dimenzije (dimenzije bez nosača solarnih ćelija) Unutrašnje dimenzije (bez mehaničkog prostora) Broj solarnih ćelija/ukupno Broj/veličina baterija Snaga invertera AC

Š

(mm)

V

(mm)

D

(mm)

Š

(mm)

V

(mm)

D

(mm)

kom/W kom/Ah(V) VA
LE

2.300

(2.166)

2.300

(2.250)

5.860 2.150 2.000 4.100 18/4.600W 32/200Ah (6V) 5.000
CE 1.950 1.900 4.000 32/200Ah (6V) 5.000
ME 2.150 2.000 4.100 32/200Ah (6V) 5.000
LR 2.150 2.000 5.100 x x
CR 1.950 1.900 5.000 x x
SZ 1.900 1.900 4.600 x x
M 2.150 2.000 5.100 x x
E x x x 32-192/200Ah (6V) 5.000-30.000

 

Solarni komplet za postojeće kontejnere

Pored naših gotovih modula, nudimo i solarne komplete, koji mogu da se instaliraju na postojeće kontejnere. Na taj način, kontejenri postaju samoodrživi.

  • Jednostavna instalacija
  • Jednostavna demontaža
  • Jednostavno podešavanje ugla panela prema suncu (0 - 180 stepeni)

Paneli se mogu instalirati za snabdijevanje energijom cijelog kampa.

Kontaktirajte nas

Vaša pitanja, komentare i sugestije možete unijeti u donji formular. Naši predstavnici će vas, po potrebi, kontaktirati i odgovoriti na sve što vas interesuje.

Please Fill Required Fields